Omgevingsrecht

Bricks Advocaten ondersteunt private en publieke partijen bij omgevingsrecht


Met een pak expertise over ruimtelijke ordening, stedenbouw en omgevingsvergunningen vindt u in Bricks de juiste partner. Zowel publieke als private partijen kunnen op ons rekenen.

We begeleiden u zowel tijdens de voorbereidende, strategische aanpak als bij een bezwaar of beroep tegen een omgevingsvergunning. Ook de (procedurele) opvolging en advies bij bouwovertredingen, sluiten perfect aan bij onze expertises.

20230215 Bricks Advocaten 72

Samenwerking met experten

Ons kantoor werkt vaak samen experten die reeds honderden procedures bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (UDN, schorsing en annulatie) en de Raad van State (inclusief cassatie) hebben gevoerd. 

Ons juridisch team
geeft u altijd advies op maat.

Contacteer ons